China | Home | Contact Us

Sales Network

China: 
Beijing、Tientsin、Henan、Shandong、Hubei、Jiangsu、Shanxi、Anhui、Gansu、Shanxi、Qinghai、Inner Mongolia、Hebei、Sinkiang、 Ningxia、Heilongjiang、Liaoning、Jilin、Hunan、Szechwan、Chongqing.
 
Overseas:
Ukraine、Russia、Kazakhstan、Poland especially in middle east and nordic countries.